پیاده روی

انجمن کوچ بن در نظر دارد برای روز یک شنبه ۲۰۲۰/۱۰/۱۱ یک پیاده روی دسته جمعی در منطقه البرگ برگزار کند. در این پیاده روی میتوانیم از منظره زیبای کوه های اطراف و رود راین لذت برده و پس از آن به طرف قصر اژدها حرکت کنیم. کل پیاده روی ۳ تا ۳.۵ ساعت به طول می انجامد و میتوانیم در دو جا در طول مسیر استراحت کنیم. برای هماهنگی بیشتر با آقای جلالی با تلفن ۰۱۷۸۶۴۴۰۴۴۲ تماس بگیرید.

 

:با ما در ارتباط باشید

Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus

:به اشتراک بگذارید

برنامه ی دیگر

Menü