کارگاه آموزش سنتور

در ادامه برنامه های فرهنگی انجمن کوچ بن، بار دیگر کارگاه آموزشی سنتور را به مدت ۶ جلسه برای علاقمندان به ساز و موسیقی ایرانی بر گزار می کنیم به علت محدودیت اولویت با افردای خواهد بود که سریعتر ثبت نام کنند. به امید دیدار

:با ما در ارتباط باشید

Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus

:به اشتراک بگذارید

برنامه ی دیگر

Menü