نشست رونمایی کتاب با حضور نویسنده‎

„نشست رونمایی کتاب “ فلسفه در زندگی: جستارهایی در تفکر انتقادی، فلسفه برای کودکان و فلسفه
با حضور نویسنده آقای محمدرضا واعظ
 زمان: شنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۳۰-۲۱:۰۰
مکان: محل دفتر انجمن به آدرس
BIM e.V. -MIGRApolis
‪Brüdergasse 16-18, 53111 Bonn
توجه: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و داشتن ماسک الزامی است

:با ما در ارتباط باشید

Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus

:به اشتراک بگذارید

برنامه ی دیگر

Menü