با حضور پولاد ترکمن راد
هنرآموخته دانشگاه هنر ایران

رعایت پروتکل‌های بهداشتی (پوشش ماسک) و پیش ثبت نام برای حضور در کارگاه الزامیست. شما می‌توانید از یکی از سه روش زیر پیش ثبت نام نمایید
تکمیل فرم


تماس یا پیام واتس‌اپی به ۰۱۷۸۶۴۴۰۴۴۲
 kutsch@kutschbonn.de ایمیل به

Menu