Kutsch
 Link Index
    

Iranische Gemeinschaft Bonn (Kutsch) e.V.

Home   Bücherei   Sport   Satzung   Archive   Info   Kontakt  

Revolution und Erdbeertorte  

داستان در دو سطح و با دو روایت جریان دارد. نخست روایتی است از شش روز زندگی چهار مهاجر ایرانی. شش روز از ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ در آلمان. چهار مهاجری که به دلایل سیاسی ناگزیر به ترک زادگاه خود شده‌ و اکنون سی و اندی سال پس از مهاجرت با چالش تعریف خود در بافت جدید زندگی روبه‌رو شده‌اند. روایت نخست نگاهی است گذرا به فراز و فرود‌های زندگی این چهار مهاجر.

روایت دوم داستان نگاهی دارد به مشکلات عمومی برخاسته از زندگی در مهاجرت. سخن از مفهوم‌هایی همچون هویت، تنهایی، عشق، تخیل و توهم در این روایت دوم به میان می‌آیند. کتاب در روایت دوم، نگاهی است فلسفی و روان‌شناسانه به نیاز بازتعریف خود و زندگی. در این روایت دوم، نقش زمان و مکان در سرنوشت انسان پی گرفته می‌شود. الیاف گذشته و آینده در هم گره می‌خورند.

کتاب برای پر کردن لحظات تهی از مضمون، برای گذران وقت‌ نوشته نشده و نویسنده در پی آن نبوده تا مخاطب را سرگرم کند. کتاب با این هدف نوشته شده است که خواننده را درگیر خود کند. درگیر پرسش‌هایی که زندگی در برابر هر یک از ما می‌نهد و ما گاهی با پناه بردن به خوش‌خیالی‌های برخاسته از رویکردی سطحی می‌کوشیم خود را از ترکش‌های چنین پرسش‌هایی برهانیم.

Deutsche Kurs